Het nieuwe IPCC rapport – een samenvatting

Florine van den Bent

Marketing Manager bij Regreener

Wat is het IPCC?

Het IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is in 1988 opgericht door de Verenigde Naties en wordt gevormd door vooraanstaande klimaatwetenschappers van over de hele wereld. Dit internationale panel doet onderzoek naar de staat van het klimaat met als doel om beleidsmakers te informeren en adviseren over acties die ondernomen kunnen worden tegen klimaatverandering. Eens per vijf tot zeven jaar wordt een rapport uitgebracht, waarvan de meest recente op dit moment in vier delen wordt opgeleverd, tussen augustus 2021 en oktober 2022. Op 28 februari 2022 werd het nieuwste rapport van het IPCC gepresenteerd.
 

Wat is de boodschap van het meest recente rapport?

De resultaten zijn alarmerend, de impact van de klimaatverandering blijkt nog groter dan initieel gedacht. Niet alleen de natuur, maar ook de stabiliteit van onze samenleving is in gevaar. Veel schade en verlies wordt nu aangemerkt als onomkeerbaar, ook als we binnen de 1,5 graad opwarming blijven, zoals werd afgesproken en vastgelegd in het Akkoord van Parijs. Bijna 50% van de wereldbevolking leeft nu al in een risicogebied en is zeer kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering.

Het is slechts een aantal maanden na COP26, waar wereldleiders afspraken maakten over drastische maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. Het nieuwe IPCC-rapport onderstreept het belang van grootschalige actie en maakt de omvang van de taak van wereldleiders pijnlijk duidelijk.

Debra Roberts, IPCC-medevoorzitter, verklaart dat dit een sleutelmoment is. “Uit ons rapport blijkt heel duidelijk dat dit het decennium is waarin we in actie moeten komen, als we de zaken willen omkeren.” Auteurs van het rapport stellen dat er nog een korte tijdspanne is om het ergste te vermijden.
 

Wat waren de belangrijkste conclusies?

Grotere gevolgen en hoger risico dan gedacht

Uit het rapport blijkt dat extreme weersomstandigheden die verband houden met klimaatverandering, zoals overstromingen en hittegolven, mensen en andere diersoorten veel harder treffen dan eerdere evaluaties aangaven.

Dit treft iedereen, maar de mate van impact hangt sterk samen met de plek waar je woont. Zo zijn er in de afgelopen 10 jaar 15 keer meer mensen overleden aan de gevolgen van overstromingen, stormen en droogte in kwetsbare gebieden zoals in delen van Amerika, Zuid-Azië en Afrika.

De natuur staat sterk onder druk als gevolg van de stijgende temperatuur. Koraalriffen staan op het punt van afsterven en bosbranden komen steeds vaker voor. Daarnaast zal de voortdurende en steeds snellere stijging van de zeespiegel steeds meer dreiging gaan vormen voor kustplaatsen, waardoor deze onder water kunnen komen te staan of zelfs verloren kunnen gaan.

Uitstervende diersoorten

Uit het rapport blijkt dat meer dan de helft van de wetenschappelijk onderzochte diersoorten op zoek is naar koelere plekken, bijvoorbeeld in de bergen of richting de polen. Zelfs bij een opwarming van 1,5 graad wordt voorspeld dat 3 tot 14 procent van de diersoorten zal uitsterven. Bij een stijging van 3 graden zal dit oplopen tot 29 procent.

Gevolgen voor gezondheid van de mens

Ook voor de gezondheid van de mens zijn de gevolgen ingrijpend. De opwarming zorgt voor vertragingen in de productiegroei van landbouw, waardoor de voedselzekerheid onder druk komt te staan. Er is zorg over het klimaateffect op honger en ondervoeding, welke al zichtbaar wordt in delen van Afrika en Zuid-Amerika.

Pandemieën krijgen een grotere kans op verspreiding, waarbij tropische ziekte dengue in het bijzonder als bedreiging wordt aangemerkt. Ook zullen als gevolg van de hitte meer doden vallen.

Als laatste viel op dat er in dit rapport voor het eerst ook aandacht werd geschonken aan de gevolgen voor het mentale welzijn. Deze kan worden beïnvloed door stress, trauma, of het verlies van dierbaren en cultuur.
 

Volgende stappen

In oktober zal de volgende klimaattop plaatsvinden in Sharm-el-Sheikh, waarvoor dit IPCC-rapport een duidelijke leidraad en boodschap met zich meedraagt. Tijdens deze conferentie zal de nadruk liggen op de financiën; het beloofde budget vanuit de rijke landen zal ook daadwerkelijk richting de arme landen moeten gaan om klimaatactie te ondersteunen.

 

Conclusie

De eerste overkoepelende boodschap van dit verslag is duidelijk: we moeten handelen. De tweede cruciale boodschap is dat de tijd om te handelen bijna is verstreken – maar nog niet helemaal gesloten. Er is nog tijd om te handelen, en we moeten dat snel, volledig en op inclusieve wijze doen.

Wil jij zelf ook iets doen om klimaatverandering tegen te gaan? Bekijk dan onze oplossingen om klimaatactie te ondernemen.

Let’s regreen the planet together!

Latest News

Blog

Een duurzaam bedrijf worden

april 21, 2022

Blog

Project update Zambia

april 4, 2022