Wat kunnen we verwachten van COP27?

Shinta Noorsyahbani

Junior Marketeer bij Regreener

Op 6 november gaat in Egypte de belangrijke klimaattop COP27 (Conference Of the Parties) van start. Het zal uiteenlopen van beloften over beter gedrag tot grote topics met cruciale onderhandelingen, wat een voorzichtig beeld schetst van hoe de top eruit zal komen te zien.

Wat is COP27 precies, en hoe kan het helpen om de meest urgente milieuproblemen ter wereld op te lossen? In deze blog gaan we dieper in op het belang van COP27, wat het betekent en wat we kunnen verwachten van de internationale klimaatconferentie van de VN. Voor een opfrisser van de gebeurtenissen tijdens COP26 verwijzen we je graag naar ons artikel op onze nieuwspagina: COP26: een terugblik.


Het belang van COP27

De COP is het besluitvormingsorgaan van het ‘United Nations Framework Convention on Climate Change’, ook wel UNFCCC. De top wordt bijgewoond door landen die het UNFCCC, een overeenkomst die in 1994 in het leven werd geroepen, hebben ondertekend. De overeenkomst is ondertekend door 198 landen en heeft als doel de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. De conferentie brengt regeringen samen om de wereldwijde inspanningen ter bestrijding van de klimaatcrisis te stimuleren (UNFCCC, n.d.).

Uit de meest recente wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de klimaatverandering sneller gaat dan wij en onze ecosystemen tot het uiterste drijft, wat het belang van COP27 onderstreept. De top vindt dit jaar plaats in Sharm El-Sheikh in Egypte en tot dusver hebben ongeveer 90 staatshoofden hun aanwezigheid bevestigd. Verwacht wordt dat wereldleiders en vertegenwoordigers van meer dan 190 landen de top zullen bijwonen (Limb, 2022).

Het United Nations Climate Change Conference COP27 2022 logo op een mobiel scherm. Foto door UNCTAD

COP27 is belangrijk omdat het de wereldleiders tijd en ruimte biedt om zorgvuldig na te denken over de nieuwste klimaatwetenschap en veranderingen door te voeren die alleen samen kunnen worden bereikt.


Samenvatting: Wat je kunt verwachten op COP27

Een korte samenvatting van wat je dit jaar kunt verwachten tijdens de klimaattop:

1. Themadagen

Daadwerkelijke resultaten zijn belangrijk om de temperatuurdoelstellingen van de overeenkomst van Parijs te bereiken. Door de besprekingen te structureren binnen verschillende themadagen, zal een breed scala aan onderwerpen aan bod komen om zo een volledige en effectieve betrokkenheid te garanderen. De thema's omvatten:


- Financiën
- Wetenschap
- Jeugd & Toekomstige generaties
- Decarbonisatie
- Aanpassing & Landbouw
- Gender
- Water
- Leeftijd & Maatschappij
- Energie
- Biodiversiteit
- Oplossingen


2. Mensenrechten

Voorafgaand aan COP27 zijn mensenrechtenkwesties door de media onder de aandacht gebracht. Critici hebben hun twijfels over Egypte als gaststad geuit, dus het is aannemelijk dat thema's die verder reiken dan de uitstoot van broeikasgassen worden meegenomen tijdens de klimaattop. We zijn benieuwd hoe de gaststad en de COP als geheel door deze kwesties zullen navigeren (Michaelson, 2022).

3. Mitigatie - De doelstelling van 1,5 °C overeind houden

In december 2015 hebben de wereldleiders tijdens COP21 de "Overeenkomst van Parijs" getekend. Een verbintenis om de opwarming van de aarde onder 2°C te houden en bij voorkeur de opwarming te beperken tot 1,5°C. Op dit moment liggen we helaas niet op schema om dit doel te bereiken. Het is echter mogelijk dat we nog enkele grote toezeggingen zullen zien naarmate de wereldleiders hun klimaatplannen versnellen om tegemoet te komen aan de urgentie om de klimaatverandering te bestrijden.

Dit jaar kunnen we hoogstwaarschijnlijk de uitvoering van het Pact van Glasgow verwachten, met de oproep om initiatieven in NDC's (klimaatdoelstellingen voor het verminderen van broeikasgassen) te herzien, en een programma op te stellen om te mikken op mitigatie.

4. Aanpassings- en financiële doelstellingen

In tegenstelling tot mitigatie, maatregelen om verdere klimaatverandering te voorkomen, verwijst aanpassing naar de manier waarop de wereld verandert als reactie op de gevolgen van klimaatverandering. Extreme weersomstandigheden zijn de dagelijkse realiteit van ons leven geworden. Oplossingen voor verlies en schade als gevolg van klimaatrampen maakt financiële stromen een realiteit. Het is duidelijk dat de doelstellingen van dit jaar ook gebaseerd zijn op klimaatfinanciering (COP27 Official, n.d.).

5. Politieke betrekkingen

COP27 speelt een cruciale rol in de klimaatrechtvaardigheid voor Afrika. De klimaattop plaatst Egypte in het middelpunt om Afrika's energietransitie te bepleiten en te strijden voor de klimaatprioriteiten van het continent. Regeringen moeten uiteindelijk samenwerken om de manier waarop we met onze planeet omgaan te veranderen. De wereld blijft echter kwetsbaar door de COVID en de oorlog in Oekraïne. Het is een ongemakkelijke geopolitieke tijd om de wereldklimaatleiders bijeen te brengen, maar we hebben goede hoop dat COP27 een gevoel van eenheid zal creëren om één gemeenschappelijk doel te bereiken: vechten voor onze eigen planeet.


Conclusie

De COP van dit jaar staat in het teken van wereldwijde klimaatactie door emissiereductie, opgeschaalde aanpassingsinspanningen en grotere geldstromen. We zijn enthousiast over de COP van dit jaar en de kansen die deze biedt voor internationale bedrijven en klimaatactie. Hou ons in de gaten voor de belangrijkste resultaten in de loop van de COP van dit jaar, we zullen je er zeker van op de hoogte houden!


Bronnen


1. UNFCCC. (n.d.). Conference of the Parties (COP). United Nations Climate Change. Retrieved October 20, 2022, from: https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop.

2. Limb, L. (2022, October 17). What is COP27? Everything you need to know about Egypt’s landmark climate conference. Euronews. Retrieved October 20, 2022, from https://www.euronews.com/green/2022/10/08/what-is-cop27-everything-you-need-to-know-about-egypts-landmark-climate-conference .

3. COP27 Official. (n.d.). Retrieved October 20, 2022, from https://cop27.eg/.

4. Michaelson, R. (2022, July 29). Fears that Egypt may use Cop27 to whitewash human rights abuses. The Guardian. Retrieved October 20, 2022, from https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/29/fears-egypt-cop27-summit-human-rights-abuses.

Latest News

Blog

COP27: een terugblik

december 2, 2022

Blog

10 tips voor duurzaam reizen

oktober 30, 2022

Blog

Wat kunnen we verwachten van COP27?

oktober 26, 2022