Top 5 duurzame innovatietrends in 2022

Shinta Noorsyahbani

Junior Marketeer at Regreener

Wat is duurzame innovatie?

Duurzame innovatie is een combinatie van het gebruik van hulpbronnen die niet schadelijk zijn voor de planeet, en manieren om continue verbetering voor bedrijfsgroei, concurrentievoordeel en meer marktgroei in stand te houden. Dit zorgt vaak voor nieuwe, duurzamere producten, diensten of processen.

De term duurzaamheid verwijst naar het vermogen om circulair te bestaan. Het verwijst ook vaak naar ecologische duurzaamheid. De wereld wordt nu meer dan ooit geconfronteerd met milieu-uitdagingen, en daarmee ook met sociale en economische uitdagingen. Tegenwoordig worden oplossingen die geen rekening houden met de onderliggende oorzaken vaak gezien als kortzichtig.

Terwijl traditionele innovaties meer gericht zijn op kosten, technologie, vraag en prestaties, richt duurzame innovatie zich voornamelijk op milieu- en sociale factoren, naast eerdergenoemde factoren.

We hebben behoefte aan duurzame oplossingen die ons leven helpen verbeteren, zonder dat ze negatieve gevolgen hebben voor onze buren en ecosystemen. De belangstelling voor een circulaire economie is het afgelopen jaar met meer dan 32% toegenomen. Consumenten en bedrijven streven naar duurzame economische groei door hergebruik van producten, vermindering van afval en minimalisering van de milieueffecten.

Aandacht voor duurzame innovatie is de eerste stap richting een circulaire economie. Uiteindelijk zal circulariteit helpen om de klimaatverplichtingen na te komen. 45% van de wereldwijde uitstoot is afkomstig van producten en diensten die we dagelijks consumeren en produceren. Het is tijd om onze infrastructuur, technologie, vormgeving, investeringen en ecosystemen te herzien.


Hoe kunnen bedrijven duurzaam innoveren?

Duurzaam innoveren klinkt als een mooi streven, maar het komt niet gemakkelijk. Het vergt inzet, tijd en moeite. Bedrijven moeten erkennen dat oude bedrijfsmodellen en wereldwijde toeleveringsketens niet werkbaar zijn wanneer consumenten om meer duurzaamheid vragen.

Allereerst moeten bedrijven hun interne processen stroomlijnen en duurzamer maken. Een voorbeeld hiervan is reshoring: uit een recente studie van het Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS) blijkt dat 40% van de organisaties in het Verenigd Koninkrijk vorig jaar ten minste één internationale leverancier heeft vervangen door een binnenlandse leverancier. Deze bedrijven konden hun uitstoot verminderen door de reisafstand van hun grondstoffen en belangrijke onderdelen te verkorten.

In mei 2022 bedroeg het aandeel van Europa alleen al in de CO2-uitstoot van wereldwijd transport 15%.

De unieke omstandigheden waarmee industrieën tegenwoordig worden geconfronteerd, dwingen bedrijven om duurzaamheid te zien als een onderdeel van efficiëntie. Bedrijven worden gedwongen hun inkoop patronen te veranderen, omdat elke zakelijke beslissing door een groene bril wordt bekeken.

Bedrijven die zich kunnen aanpassen aan de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, zullen degenen zijn die kunnen overleven en op lange termijn transformatieve veranderingen tot stand kunnen brengen. Bedrijven lopen tegenwoordig het risico overbodig te worden als zij zich niet kunnen aanpassen aan de veranderende tijden. Het is van cruciaal belang om een goed evenwicht te vinden tussen duurzaamheid, flexibiliteit en productiviteit. Tegenwoordig kan één aanpak van de drie alleen geen succes opleveren.


Groene technologieën


Om duurzaam te kunnen innoveren, hebben we ook groene technologieën nodig. Het doel van groene technologieën is toekomstige milieu- en ecologische risico's drastisch te verminderen en een duurzaam product te creëren. Groene technologie kan worden onderverdeeld in twee categorieën: Climate Tech en Clean Tech.

Climate Tech richt zich op de uitstoot van broeikasgassen en omvat daarom onderwerpen als koolstofafvangst en -opslag, en bebossing. Deze sectoren richten zich op het verminderen van de ernst van de uitstoot van broeikasgassen. Zij doen dit door de reeds bestaande gassen op te vangen of door na te gaan hoe de broeikasgassen in de nabije toekomst kunnen worden verminderd.

Clean Tech richt zich op het opschonen van de impact van de mensheid op het milieu, en richt zich op zaken als vervuiling, luchtkwaliteit, evenals recycling en afvalbeheer. Deze sectoren houden niet direct rekening met het effect van emissies. Voor recycling of afvalbeheer kunnen bijvoorbeeld technologieën nodig zijn die broeikasgassen uitstoten, maar het effect op menselijk afval wordt hiermee wel beperkt. Daarom ligt de nadruk op schone technologie.


Duurzame innovaties in 2022

Om hoopvol en positief te blijven over klimaatverandering is het belangrijk om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over groene technologieën, het milieu, duurzaamheid, klimaatverandering en innovatie. Doctorandus en pedagoog Elin Kelsey zegt: "hoop is belangrijk, omdat het ons in staat stelt ons een betere toekomst voor te stellen en daar naartoe te werken."

Daarnaast zal jezelf omringen met positieve klimaatnieuws helpen om duurzaamheidsdoelen te realiseren, omdat het perspectief biedt. In het volgende deel bespreken we de top 5 duurzame innovaties in 2022:


1. 5G-gebaseerde slimme netwerken


Digitale technologie kan ons helpen in onze strijd tegen klimaatverandering door te zorgen voor energie-efficiëntie. Vierde generatie cellulaire netwerkstations (4G) verbruiken aantoonbaar meer energie dan 5G. Volgens Huawei wordt bijna de helft van het energieverbruik van 4G-basisstations gebruikt om de transmissieapparatuur af te koelen.

Daarnaast maakt een grote hoeveelheid data het mogelijk om miljarden datapunten te verzamelen. Windturbines kunnen mogelijk communiceren met zonnepanelen, accu's van elektrische auto's of Internet of Things (IoT). Dit zou kunnen helpen afval te verminderen door hernieuwbare energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

De technologie kan ook het verkeersbeheer verbeteren: Zelfsturende of verbonden auto's die verbonden zijn met een 5G-netwerk zullen in staat zijn om de energie-efficiëntie te verbeteren door het stroomlijnen van cruise control en geautomatiseerde rij functies.

5G was al in 2019 gelanceerd. Vanaf nu commercialiseren grote telefoonfabrikanten echter 5G-telefoons, zodat veel meer mensen toegang kunnen krijgen tot de technologie.


2. Groene waterstof


Er wordt verwacht dat waterstof een grote rol zal spelen bij het koolstofvrij maken van economieën. Eenmaal geproduceerd kan waterstof elektrische energie opwekken terwijl het alleen waterdamp en warme lucht uitstoot. Het heeft het potentieel om fossiele brandstoffen te vervangen, waardoor het de brandstof van de toekomst zou kunnen worden voor bijvoorbeeld de luchtvaart en auto's.

Echter, om het succesvol te maken moeten we de infrastructuur die nodig is voor het gebruik van groene waterstof opschalen. Dit zal tijd en aanzienlijke investeringen vergen. Goldman Sachs, een investeringsbank en financiële dienstverlener, schatte dat de waterstof markt in Azië, Europa en de VS meer dan 10 biljoen waard kan zijn in 2050.

Één van de grootste groene waterstof projecten bevindt zich in West-Europa; HyDeal Ambition zou 95 GW aan zonne-energie gebruiken om zijn 67 GW aan electrolysers aan te drijven. Dit kan helpen om groene waterstof vóór 2030 in heel Europa te vervoeren tegen 1,50 euro/kg, in de hoop jaarlijks 3,6 miljoen ton H2 op te leveren.


3. Drijvende offshore windenergie


De ontwikkeling van offshore windenergie is toegenomen omdat de windkracht voor de kust sterker is dan op het land. Tot voor kort was het niet mogelijk om windturbines op zeer diepe locaties of op de zeebodem te installeren, omdat ze gebaseerd waren op vaste structuren. Gelukkig kunnen ze nu worden geïnstalleerd op platforms die op de zeebodem worden verankerd. Een perfect voorbeeld van klimaat technologische innovatie.

In vergelijking met andere landen heeft het Verenigd Koninkrijk een goed ontwikkeld wettelijk kader voor offshore-windenergie. Het grootste offshore windmolenpark ter wereld, Dogger Bank Wind Farm, kan tot zes miljoen huizen van stroom voorzien. Het ligt meer dan 130 km uit de noordoostkust van Engeland.

Nieuwe ontwikkelingen gaan ook gepaard met juridische uitdagingen. Dit betreft zowel uitdagingen op het gebied van IP (Internet Protocol) als op het gebied van regelgeving. De kosten dalen snel wanneer technologie op grote schaal wordt ingezet, maar de regelgeving moet worden aangepast om ervoor te zorgen dat de economische voordelen van offshore-windenergie niet verloren gaan door onnodige belemmeringen.


4. Laboratorium gekweekt voedsel


In laboratoria gekweekt vlees is een ander gebied waar koolstofbelasting kan worden verlicht. Er zullen echter meer investeringen en wettelijke goedkeuringen nodig zijn om zover te komen. Gekweekt vlees zijn echte dierlijke producten gemaakt in laboratoria en commerciële productiefaciliteiten.

Josh Tetrick, medeoprichter en CEO van gekweekt vlees start-up Eat Just, ziet een wereld voor zich waarin in een laboratorium gekweekt vlees beschikbaar is in zowel supermarkten als Michelinsterren Restaurants. Volgens gegevens van Crunchbase is in de afgelopen twee jaar 2 miljard dollargeïnvesteerd in deze sector.

Om net-zero emissies te bereiken moet duurzame innovatie in de voedingsindustrie worden doorgevoerd. Tot nu toe hebben 700 mensen in Singapore gekweekte vleesproducten geserveerd gekregen. John Tetrick hoopt snel op te schalen naarmate het in verschillende landen goedkeuringen krijgt.


5. De deeleconomie


De deeleconomie kan worden omschreven als een economisch model waarbij goederen en middelen worden gedeeld door individuen en groepen op een collaboratieve manier. Denk aan platforms waar je voedsel, kleding, fietsen, scooters, auto's of e-scooters kunt delen.

Dit model is de afgelopen jaren steeds groter geworden, vooral in de mobiliteitsindustrie. De wereldwijde markt voor gedeelde mobiliteit zal tussen nu en 2030 naar verwachting met 8,5% per jaar groeien

Bij het delen van goederen ontstaan positieve milieueffecten, omdat het leidt tot lagere consumptie van nieuwe goederen. Dit leidt tot minder uitstoot en afval. Een voorbeeld: volgens een recent onderzoek uitgevoerd in Londen werd gedurende 19 maanden 87-156 ton CO2 vermeden met een peer-to-peer app voor het delen van maaltijden.


Voordelen van het invoeren van en/of investeren in duurzame innovatie


Volgens recent onderzoek van Knut Haanaes, hoogleraar strategie en internationaal management en lid van de duurzaamheid adviesraad van de CEO bij Carlsberg, vindt 90% van de leidinggevenden duurzaamheid belangrijk. Echter, slechts 60% van de bedrijven integreert duurzaamheid in hun strategie, en slechts 25% heeft duurzaamheid opgenomen in hun bedrijfsmodel.

Hier zijn drie belangrijke voordelen van het invoeren van en/of investeren in duurzame innovatie voor bedrijven:

- Concurrentievoordeel

De invoering van of investering in duurzame technologie kan jouw bedrijf een concurrentievoordeel opleveren. Uit een recente studie van GWI bleek dat zeven van de tien internetgebruikers vinden dat grote bedrijven meer moeten doen om milieuproblemen aan te pakken.

- Financiële prestaties verbeteren

Als we het voorbeeld van reshoring nemen, kunnen bedrijven aanzienlijke kostenbesparingen realiseren door operationele efficiëntie. Door hun waardeketen te beheren, kunnen bedrijven risico's als gevolg van klimaatverandering, grondstoffen schaarste of gemeenschap kwesties beperken.

- Aantrekken van talent en betrokkenheid van werknemers

Bedrijven met sterke duurzaamheidsprogramma's zijn beter in het bereiken van een goede werknemers moraal, loyaliteit en dus ook een hogere omzet. Bovendien hebben zij een aanzienlijke stijging van de productiviteit ten opzichte van bedrijven die geen duurzaamheids praktijken hanteren. Volgens een onderzoek van zorgverzekeraar Bupa vindt 64% van de 18-22 jarigen in het Verenigd Koninkrijk het belangrijk dat werkgevers actie ondernemen op het gebied van milieukwesties.


Hoe draagt Regreener bij aan duurzame innovatie?


Regreener ondersteunt onderzoek en ontwikkeling in verschillende sectoren. We werken samen met wetenschappers en bedrijven op het gebied van herbebossing, landbouw en technologie.

Op dit moment steunen we onderzoek naar emissievrije luchtvaart. Hiervoor werken we samen met AeroDelft - een gemotiveerd studententeam van de TU Delft - met als missie te bewijzen dat emissievrije luchtvaart mogelijk is. Door 's werelds eerste vliegtuig op waterstof te ontwikkelen, wil AeroDelft de luchtvaartindustrie inspireren om de omslag te maken op een schaal die zal leiden tot een wereldwijde duurzame luchtvaart.

Momenteel werken ze aan project Phoenix. In juli 2021 werd een model op ware grootte gemaakt waardoor ze aan de slag konden om alle systemen te integreren. Hierdoor konden zij hun eerste vlucht maken.


Conclusie


Vanaf nu ligt duurzame innovatie niet alleen in de handen van milieuactivisten, maar ook in die van bedrijven en de technologische wereld.

In verschillende periodes van de geschiedenis is innovatie de drijvende kracht geweest om enkele van de moeilijkste uitdagingen waarmee de mensheid ooit werd geconfronteerd aan te pakken. Klimaat technologie, duurzame innovatie en ondernemerschap zullen echter waarschijnlijk niet genoeg zijn om de aangerichte schade terug te draaien als ze op zichzelf opereren. Het is belangrijk dat verschillende industrieën en sectoren samenwerken en dat de klimaatverandering als team wordt bestreden.

Deze opkomende technologieën herinneren ons eraan dat we ons eigen consumptiegedrag moeten veranderen. Ze geven ons echter ook reden tot optimisme en hoop in onze actie om samen klimaatverandering te bestrijden.Lees meer


Aanbevolen artikel A → Hoe we de omvang van de circulaire economie in tien jaar kunnen verdubbelen

Aanbevolen artikel B → Duurzame innovatie in Nederland

Aanbevolen artikel C →Een analyse op wereldschaal van het model van de sharing economy - een case study van AirBnB

Latest News

Blog

COP27: een terugblik

december 2, 2022

Blog

10 tips voor duurzaam reizen

oktober 30, 2022

Blog

Wat kunnen we verwachten van COP27?

oktober 26, 2022