Vrouwen van de Rio Napo

Napo rivier, Ecuador Rainforest Conservation & Agroforestry

Onze zeer gewaardeerde partner Rainforest Partnership heeft een programma opgezet om tropische regenwouden te beschermen en te herstellen, en tegelijkertijd het gebrek aan economische kennis en kansen in inheemse gemeenschappen aan te pakken, met name voor inheemse vrouwen in het Napo rivier gebied in de Ecuadoraanse Amazone.

In het kort:

  • Een strategische aanpak die een 360° effect creëert voor tastbare en permanente verandering.

  • Het versterken van de capaciteiten van gemeenschappen en organisaties om plannen uit te voeren, geeft de plaatselijke bevolking de macht om de toekomst van hun gemeenschappen en bossen te beschermen.

  • Projecten worden ontworpen voor, met en door de lokale gemeenschappen. Het is onze rol om onze institutionele kennis, middelen, connecties en steun in te brengen en onze expertise te combineren met die van onze partners in een krachtige daad van samenwerking en gelijkwaardig partnerschap.

Biodiversiteit en bescherming

Dit gebied van het Amazone regenwoud is een van de meest biodiverse plaatsen op aarde. Het gebied herbergt een ongelooflijke wildstand: van jaguars tot poema's, reuzenotters, doodshoofdaapjes, 550 vogelsoorten, 105 soorten amfibieën, 83 soorten reptielen, en meer dan 100.000 soorten insecten per hectare. Door middel van empowerment, onderwijs, duurzame middelen van bestaan, economische veerkracht en een grotere capaciteit van de gemeenschap om programma's voor natuurbehoud en -beheer uit te voeren en land te beschermen tegen winningsindustrieën, zal dit project meer dan 60.500 hectare beschermen, herstellen en in stand houden, met een groot potentieel voor uitbreiding.

Photos

Doelstellingen van het project

De specifieke doelstellingen van het Vrouwen van de Rio Napo-project zijn: (i) het bos economisch winstgevend maken voor inheemse vrouwen en hun gemeenschappen; (ii) het verhogen van de duurzame productie van diverse producten uit het regenwoud, zoals cacao, koffie, bakbananen, yuca, guayusa, inheemse vis, maïs, en meer; en (iii) de toegang van gemeenschappen tot binnenlandse en internationale markten te ondersteunen om stabiele en betrouwbare bronnen van inkomsten te genereren, economische onafhankelijkheid te bevorderen en de verdediging van gemeenschappen tegen ontginning en uitbuiting te versterken.

Voordelen voor het milieu

Het project brengt de volgende groene voordelen met zich mee: (i) Gezonde staande bossen absorberen op zeer doeltreffende wijze kooldioxide uit de atmosfeer; (ii) Bossen huisvesten meer dan de helft van de bekende planten- en diersoorten in de wereld; (iii) Regenwouden leveren essentiële goederen en diensten aan ons allemaal, waaronder schoon water en schone lucht, voedsel, alledaagse producten, geneesmiddelen en klimaatregulering; Versterking van de bescherming van ongeveer 60.500 hectare tropisch bos; en (iv) Agroforestry verbetert de ecologische stabiliteit, de biodiversiteit en de gezondheid van de bodem.

Sociaal-economische voordelen

Deze benadering van het behoud van het regenwoud zal een grote en langdurige impact hebben door de empowerment van meer dan 104 vrouwen; Het genereren van inkomen voor 5 inheemse gemeenschappen en meer dan 269 families in het Ecuadoraanse Amazonegebied; In de regenwouden wonen miljoenen mensen die er voor hun levensonderhoud van afhankelijk zijn en die een onschatbare culturele diversiteit vertegenwoordigen; Agroforestry versterkt de duurzame voedselproductie in bosbouwsystemen zonder ontbossing te stimuleren, op een schaal die groot genoeg is om duurzame inkomsten te genereren voor de plaatselijke en inheemse bevolking; Agroforestry biedt een alternatieve bron van inkomsten die niet gepaard gaat met ontbossing, agroforestry brengt stabiliteit in gemeenschappen, maakt hen mondiger, en geeft hen meer daadwerkelijke zeggenschap over hun land; De vrouwen die dit project leiden, zullen beter in staat zijn zichzelf en hun gezin economisch te onderhouden; en Het bevorderen van onderwijs, het doorgeven van traditionele praktijken en het uitrusten van de volgende generatie bosbeheerders met de instrumenten en middelen die ze nodig hebben als langdurige beschermers van het Amazoneregenwoud.

Verificatie van het project

Dit project is niet geverifieerd door een typisch koolstofregister zoals Gold Standard of VCS. Hoewel verificatie nuttig is om de impact te garanderen en te voorkomen dat CO2-compensaties dubbel worden geteld, zouden de kosten om het te laten verifiëren ruwweg de totale kosten van het project verdubbelen. Om de impact van het project te verifiëren, gebruiken we Global Forest Watch om na te gaan of er geen ontbossing plaatsvindt. Als de methodologie faalt en er toch bos verloren gaat, compenseren we de juiste hoeveelheid koolstof via andere projecten.

Verenigde Naties Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Vrouwen van de Napo Rivier

Als deelnemer van Regreener gaat uw geld rechtstreeks naar de ondersteuning van projecten die in lijn zijn met de Duurzame Ontwikelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Dit zijn de doelen die door dit project worden erkend:

Geen armoede: beëindig armoede overal en in al haar vormen

Gendergelijkheid: bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Ongelijkheid verminderen: Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

Duurzame steden en gemeenschappen: maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Verantwoordelijke consumptie en productie: verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Klimaatactie: neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Leven op het land: bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Vrede, justitie en sterke publieke diensten: bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen

Partnerschap om doelstellingen te bereiken: versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Project location

Authors

Bernard de Wit

Co-founder

bernard.dewit@regreener.eu

+31 6 18 03 15 12

LinkedIn

Other Projects