Wind energie in India

Madhya Pradesh, India Energiesector

Dit groene energie windmolen project is rondom de dorpen Mandsaur en Ratlam, in de staat Madhya Pradesh in India.

In het kort:

  • Het doel van dit project is om groene stroom op te wekken door middel van windenergie.

  • Windenergie levert stroom op zonder dat hierbij CO2 wordt uitgestoten.

  • De energie die door dit project wordt opgewerkt, was anders opgewekt middels gebruik van fossiele brandstoffen.

CO2 impact

De door het project opgewekte elektriciteit wordt geëxporteerd naar het elektriciteitsnet van NEWNE. De projectactiviteit vervangt een hoeveelheid elektriciteit die anders zou zijn opgewekt door een elektriciteitsnet dat wordt gedomineerd door fossiele brandstoffen. Aangezien windenergie geen broeikasgassen uitstoot, wordt met de opgewekte elektriciteit de antropogene gasuitstoot voorkomen die wordt veroorzaakt door thermische centrales die werken op fossiele brandstoffen, zoals kolen, diesel, stookolie en gas. De door de voorgestelde activiteit opgewekte elektriciteit is dus afkomstig van andere bronnen dan broeikasgassen en vermindert dus het aandeel van op fossiele brandstoffen gebaseerde elektriciteitsproductie in het net, wat leidt tot een minder koolstofintensief net. De projectactiviteit leidt tot een jaarlijkse emissiereductie van 167.934 tCO2.

Impact op biodiversiteit

Het terrein van het project bevindt zich niet in gevoelige ecologische zones, gebieden waar de biodiversiteit wordt beschermd, en er komen geen zeldzame en waardevolle planten- en diersoorten voor. Door technische maatregelen en vergroeningsmaatregelen zal de toestand van de bodemvegetatie geleidelijk worden verbeterd; in de omgeving zijn geen zeldzame soorten aangetroffen. Voorts is de projectlocatie meer dan 500 km verwijderd van het Gir National Park en meer dan 100 km van het Manund Forest Area. De projectactiviteit heeft dan ook geen gevolgen voor de biodiversiteit.

Socio-economische voordelen

  • De projectactiviteit zou de armoede in het gebied helpen verlichten aangezien zij werkgelegenheid schept voor de plaatselijke bevolking.
  • De projectactiviteit zou voor extra investeringen in de regio zorgen die zonder de projectactiviteit niet mogelijk zouden zijn geweest.
  • De ontwikkeling van de projectactiviteit zou in aanzienlijke mate bijdragen tot de ontwikkeling van de infrastructuur in de regio, wat uiteindelijk leidt tot de ontwikkeling van het plattelandsgebied.
  • De projectactiviteit waarbij stroom wordt afgevoerd naar het dichtstbijzijnde regionale net, zal leiden tot een verbetering van de beschikbaarheid van elektriciteit, aangezien de elektriciteit wordt toegevoerd aan een net met een tekort.
  • De projectactiviteit zou de ontwikkeling van de plaatselijke infrastructuur verbeteren.
  • De energie die met deze projectactiviteit wordt opgewekt, kan worden gebruikt voor kleinschalige industrieën, waardoor werkgelegenheid wordt gecreëerd.

United Nations’ Sustainable Development Goals

Door Regreener te steunen, steun je projecten in lijn met de United Nations Sustainable Development Goals. Dit zijn de door dit project erkende doelstellingen:

Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden.

Gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

Zorgen voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie.

Bevordering van inclusieve en duurzame economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.

Met spoed maatregelen nemen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan.

Authors

Job van Hooijdonk

Co-Founder of Regreener

job.vanhooijdonk@regreener.eu

Other Projects