Groene energie in India

Sainj, Kullu, Himachal Pradesh, India Groene energie

Het Parbati Waterkracht Project is een waterkracht project in de rivier Sainj in India. Het doel van het project is het opwekken van elektrische energie met behulp van waterkracht die wordt opgewekt door de hydro-elektrische turbines in de dam. De hydro-elektrische energie die door de waterkrachtcentrale wordt opgewekt, wordt vervolgens toegevoegd aan het nationale elektriciteitsnet.

Photos

Voordelen voor het milieu

Waterkracht biedt een aantal voordelen aan de gemeenschappen die ermee worden bediend. Hieronder staan slechts enkele van de voordelen die waterkracht heeft ten opzichte van andere methoden van energievoorziening: (i) Waterkracht is een schone brandstofbron; (ii) Waterkracht is een binnenlandse energiebron, die elke staat in staat stelt zijn eigen energie te produceren zonder afhankelijk te zijn van internationale brandstofbronnen; (iii) De energie die wordt opgewekt door waterkracht is gebaseerd op de watercyclus, die wordt aangedreven door de zon, waardoor het een hernieuwbare energiebron is, wat het een betrouwbaardere en betaalbaardere bron maakt dan fossiele brandstoffen die snel uitgeput raken; en (iv) Naast een duurzame brandstofbron levert waterkracht ook een aantal voordelen op, zoals overstromingsbeheer, irrigatie en watervoorziening.

Sociaal-economische voordelen

De projectactiviteit heeft zowel tijdens de bouwfase als tijdens de operationele fase directe en indirecte werkgelegenheid geschapen voor geschoolde en ongeschoolde plaatselijke bewoners. Daarom heeft het project bijgedragen tot de beheersing van de migratie uit de regio en tot de verlichting van de armoede. De bijdrage van de projectactiviteit aan de elektriciteitsvoorziening draagt bij aan de verbetering van het sociale leven van de plaatselijke bevolking door te zorgen voor een duurzame en betrouwbare bron van elektriciteit voor de regio. Het project heeft de infrastructurele voorzieningen verbeterd, zoals de beschikbaarheid van water, wegen en medische faciliteiten in de regio. De projectactiviteit genereert schone energie en vermindert zo de uitstoot. Zonder het project zou energie zijn opgewekt met fossiele brandstoffen, wat tot meer uitstoot zou hebben geleid. Het project heeft de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderd, waardoor de natuurlijke reserves behouden blijven. De projectactiviteit heeft de infrastructurele voorzieningen verbeterd, zoals de beschikbaarheid van water, wegen, medische voorzieningen etc. in de regio.

Verificatie van het project

Dit project is geverifieerd door Verra VCS (Verified Carbon Standard), 's werelds toonaangevende vrijwillige broeikasgasprogramma. Meer dan 1.600 gecertificeerde VCS-projecten hebben samen meer dan 500 miljoen ton koolstof- en andere broeikasgasemissies gereduceerd of uit de atmosfeer verwijderd. Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/1425

Verenigde Naties Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Waterenergie in India

Als partner van Regreener gaat uw geld rechtstreeks naar de ondersteuning van projecten die in lijn zijn met de Duurzame Ontwikelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Dit zijn de doelen die door dit project worden erkend:

Betaalbare en duurzame energie: verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

Eerlijk werk en economische groei: bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

Klimaatactie: neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Project location

Authors

Job van Hooijdonk

Co-founder

job.vanhooijdonk@regreener.eu

Other Projects