Elektriciteit uit afvalgas in Brazilië

São João, São Paulo, Brazilië Energiesector

São João Landfill Gas-to-Energy is een project voor de omzetting van methaangas (dat vrijkomt op een vuilstortplaats) in energie. Het project is gelegen in de grootstedelijke regio van São Paulo, de grootste stad van Brazilië.

In één oogopslag

  • Het São João Landfill Gas-to-Energy-project maakt gebruik van de gassen die vrijkomen, zet deze om in energie en beperkt zo de bijdrage van deze gassen aan het milieuproblemen tot een minimum.

  • Het project voorkomt dat er broeikasgassen vrijkomen in de atmosfeer en wekt tegelijkertijd elektriciteit op.

  • Dit project creëert werkgelegenheid in de bouw, de exploitatie en het onderhoud van de installatie.

São João Landfill Gas to Energy Project

De stortplaats heeft grote hoeveelheden methaangas gegenereerd, en het grootste deel daarvan is verloren gegaan door passieve ventilatie. Het São João Landfill Gas-to-Energy-project maakt gebruik van de gassen die vrijkomen, zet deze om in energie en beperkt zo de bijdrage van deze gassen aan het milieuproblemen tot een minimum. De jaarlijkse vermindering van de uitstoot van broeikasgassen wordt geschat op ongeveer 816.940 ton CO2. De energiegenerator genereert ongeveer 20 MWh/h aan dagelijkse energie. Het hoofddoel van het project is het opvangen van het gas dat wordt geproduceerd op de stortplaats van São João en deze te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. De stortplaats is ontworpen naar moderne standaarden. Het project voorkomt dat er broeikasgassen vrijkomen in de atmosfeer en wekt tegelijkertijd elektriciteit op. Bovendien biedt het project socio-economische voordelen aan de lokale bevolking.

Photos

Milieuvoordelen

Dit project zal het vrijkomen van broeikasgassen in de atmosfeer effectief voorkomen. Het methaangas dat uit de stortplaats wordt gewonnen, wordt verbrand om elektriciteit op te wekken die vervolgens aan het Braziliaanse elektriciteitsnet zal worden geleverd. Omdat methaan het hoofdbestanddeel van aardgas is, kan het worden gebruikt om energie op te wekken met een veel geringer effect op het klimaat dan wanneer men het simpelweg laat wegsijpelen. Dit leidt tot een vermindering van de algehele uitstoot.

Socio-economische voordelen

Dit project creëert werkgelegenheid in de bouw, de exploitatie en het onderhoud van de installatie. Bovendien biedt het onderwijskansen via het "Ver de Perto"-programma. Het promoot ook een model voor projecten in het algemeen. Dit project is een goed voorbeeld. De omzetting van methaangas in energie in Brazilië wordt voor het eerst efficient gedaan, hetgeen op den duur kan worden gekopieerd op andere plekken. Bovendien zorgt het project voor inkomsten uit emissiereductie die onder de gemeenten van São Paulo worden verdeeld. De beschikbare cashflow hiervan kan worden gebruikt voor andere investeringen, waaonder de sluiting van niet-goedgekeurde stortplaatsen en een beter bewustzijn met betrekking tot duurzaam afvalbeheer.

Verificatie van het project

Het mechanisme voor schone ontwikkeling biedt emissiereductieprojecten in ontwikkelingslanden de mogelijkheid gecertificeerde emissiereductiecredits (CER's) te verdienen, die elk overeenkomen met één ton CO2. Deze CER's kunnen worden verhandeld en verkocht, en door geïndustrialiseerde landen worden gebruikt om een deel van hun emissiereductiedoelstellingen in het kader van het Kyoto-protocol te halen.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

Elektriciteit opwekken uit afvalgas in Brazilië

Door Regreener te steunen, steun je projecten in lijn met de United Nations Sustainable Development Goals. Dit zijn de door dit project erkende doelstellingen:

Zorgen voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie.

Bevordering van inclusieve en duurzame economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.

Met spoed maatregelen nemen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan

Project locatie

Authors

Laurens Visser

Business Development

laurens.visser@regreener.eu

Other Projects