Bomen planten en bos beschermen in Zambia

Zambia Assisted natural regeneration - alle foto's ©WeForest

De Copperbelt in Zambia is een hotspot voor ontbossing. Bodemaantasting en bodemerosie zijn er wijdverspreid en zijn vooral het gevolg van de toenemende bevolking en de druk die deze uitoefent op het land door slechte landbouwpraktijken en andere sociaal-economische activiteiten zoals de productie van houtskool. Sinds 2011 heeft WeForest honderden boeren in de provincie Luanshya betrokken bij het regenereren van meer dan 2.000 hectare door middel van begeleide natuurlijke regeneratie. Dit programma wordt nu opgeschaald naar 2 nieuwe districten in de Copperbelt.

In één oogopslag

  • Plantperiode: het hele jaar door

  • De belangrijkste herstelbenadering hier is begeleide natuurlijke regeneratie

  • Kleine boeren actief betrekken bij het tegengaan van ontbossing

Onze partner

Het doel van WeForest is een wereld waarin gemeenschappen en natuur duurzaam samen gedijen om de opwarming van de aarde tijdens ons leven te stoppen. Ze werken naar dit doel toe door de ecologische integriteit van bossen en landschappen in stand te houden en te herstellen, en door gemeenschappen te betrekken bij het implementeren en leveren van blijvende oplossingen voor klimaat, natuur en mensen. Zij hebben de ambitieuze doelstelling geformuleerd om tegen eind 2024 meer dan 100 miljoen bomen te planten - wat overeenkomt met ongeveer 85 000 hectare - die hersteld of geconserveerd zijn, en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan het VN-decennium voor het herstel van ecosystemen.

Photos

Voordelen voor het milieu

Het project stelt boeren in staat om miombo-bossen op hun landbouwgrond te herstellen. Boeren met minimaal één lima (0,25 hectare) bos worden gerekruteerd en opgeleid in Assisted Natural Regeneration (ANR), wat inhoudt dat zaailingen van wilde bomen worden beschermd en verzorgd. Dit proces wordt het hele jaar door uitgevoerd en dient om de natuurlijke successie van het bos te bevorderen.

Sociaal-economische voordelen

In het Luanshya-district werkt onze partner met honderden kleinschalige boeren. Zij krijgen training en gereedschap in ruil voor het uit productie nemen van een deel van hun land om het miombo-bos te herstellen. Hierdoor ontvangen ze hogere inkomens, diversifiëren ze hun economische activiteiten en leren ze nieuwe vaardigheden. Het project brengt hen ook in contact met lokale bedrijven om ervoor te zorgen dat hun honing verkocht wordt. Op deze manier wordt het project duurzamer, waardoor de begunstigden minder afhankelijk worden van de bijdrage van WeForest. Fruitbomen produceren pas na enige tijd voedsel of inkomen, dus boeren hebben op korte termijn alternatieven nodig ter vervanging van het geld dat ze vroeger bijvoorbeeld uit houtskool haalden. Bijenkorven zijn een grote hulp, omdat ze in sommige gevallen het jaarinkomen van een huishouden kunnen verdubbelen. Boeren worden ook getraind in het oogsten van biomassa uit hun bossen door middel van hakhout, een techniek waarbij hout uit boomstammen wordt gehaald terwijl het totale aantal bomen intact blijft, waardoor het een duurzaam alternatief is voor de productie van houtskool. Naast de projectmanager heeft WeForest momenteel 2 vrouwen in dienst in de kwekerij, 2 trainers (1 vrouw), een chauffeur en 9 bijenkorf mentoren.

Verificatie van het project

Dit project is (nog) niet geverifieerd door een derde partij, maar WeForest is een van 's werelds meest gerenommeerde bosherstel organisaties ter wereld. In juni 2021 vond een succesvolle audit door een derde partij plaats, wat betekent dat het project nu is geverifieerd volgens de Forest Ecosystem Restoration standaard. Deze standaard werd ontwikkeld door Preferred by Nature om projecten in staat te stellen aan te tonen dat ze in overeenstemming zijn met en steun verlenen aan het VN-decennium voor ecosysteemherstel en omvat technische, milieu-, sociale en economische criteria. Je kunt het certificaat hier bekijken.

Verenigde Naties Duurzame Ontwikelingsdoelstellingen

Als bijdrager van Regreener gaat uw geld rechtstreeks naar de ondersteuning van projecten die in overeenstemming zijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Dit zijn de doelstellingen die door dit project worden erkend:

Overal een einde maken aan armoede in al haar vormen

Honger uitbannen, voedselzekerheid en betere voeding bewerkstelligen en duurzame landbouw bevorderen

Zorgen voor een gezond leven en bevorderen van welzijn voor iedereen op alle leeftijden

Duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen te bevorderen

Ongelijkheid binnen en tussen landen verminderen

Take urgent action to combat climate change and its impacts

Beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, duurzaam beheren van bossen, bestrijden van woestijnvorming, stopzetten en ombuigen van bodemaantasting en tot staan brengen van biodiversiteitsverlies

De middelen voor de uitvoering versterken en het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen

Project locatie

Authors

Bernard de Wit

Medeoprichter

bernard.dewit@regreener.eu

+31 6 18 03 15 12

LinkedIn

Other Projects