Bagasse Cogeneration Project in Nicaragua

Ingenio Monte Rosa, Nicaragua Clean Energy

Het Monte Rosa Bagasse Cogeneratie project is gesitueerd in Nicaragua en zorgt voor verbetering van de energie-efficiëntie door de modernisering van een bestaande, met biomassa gestookte elektriciteitscentrale. De modernisering vergroot de capaciteit van de suiker- en ethanol productiefabriek van Monte Rosa. Het project zal zo'n 115.000 ton CO2 per jaar reduceren.

In het kort:

  • Het project ondersteunt onderwijs-, gezondheids- en milieuprojecten voor de Nicaraguaanse burgers en verbetert de kwaliteit van hun leven en de productiviteit van het land.

  • De opgewekte elektriciteit vermijdt de verzending van door fossiele brandstoffen geproduceerde energie naar het Nicaraguaanse net.

Het bagasse (droge pulp, een restproduct van suikerriet) dat tijdens het oogstseizoen in de fabriek wordt gegenereerd, wordt voortdurend gebruikt door de projectactiviteit. Bagasse is een droge pulp, en is een biomassa residu van suikerriet. Een biomassa residu is een bijproduct, residu of afvalstroom van de landbouw, bosbouw en aanverwante industrieën. Monte Rosa heeft zich altijd bekommerd om andere milieukwesties, zoals de instandhouding van het lokale milieu, de constante verbetering van de instandhoudingsgebieden, de adequate behandeling van afvalwater en andere residuen, en voldoet derhalve aan alle toepasselijke milieuregelgeving in Nicaragua; voor de activiteit van het Monte Rosa Bagasse Cogeneration Project zou geen andere milieueffectbeoordeling of documentatie noodzakelijk moeten zijn. Het systeem controleert de milieueffecten van de installatie: restwater, gasemissies, vast afval, lawaai, stof en luchtkwaliteit. Door de uitvoering van dit project verhoogt Monte Rosa de hoeveelheid opgewekte elektriciteit en kan zij elektriciteit verkopen aan het Nicaraguaanse elektriciteitsnet, waardoor wordt vermeden dat door thermische centrales op fossiele brandstoffen geproduceerde energie naar dat net wordt gestuurd. Het initiatief voorkomt CO2-emissies en draagt bij aan de regionale en nationale duurzame ontwikkeling.

Photos

Doelstellingen van het project

Het omzetten of transformeren van natuurlijke elementen in producten die de klanten nodig hebben, om aan hun behoeften te voldoen volgens het concept van duurzame ontwikkeling; het ondersteunen van projecten op het gebied van onderwijs, gezondheid en milieu voor de Nicaraguaanse burgers en het verbeteren van de kwaliteit van hun leven en de productiviteit van het land; behoud van het lokale milieu; voortdurende verbetering van de beschermde gebieden; en adequate behandeling van afvalwater en andere reststoffen.

Voordelen voor het milieu

Door de installatie van een nieuwe ketel met gas- en aswater wordt een aanvaardbaar emissieniveau gehandhaafd; Het project verbetert de structuur en de hoeveelheid organisch materiaal van de landbouwvloeren van de molen; Groeven die de hoeveelheid water meten die wordt weggegooid als restwater voor de analyse en controle ervan; De metingen van de groeven maken het mogelijk om datamodellen te gebruiken voor toekomstige projecten voor watervermindering en schone productie; en Herbebossing van de omgeving van de fabrieken en alle gebieden waar geen suikerriet kan worden verbouwd.

Sociaal-economische voordelen

Monte Rosa verleent directe bijstand aan 12 gemeenschappen op het gebied van gezondheidseducatie, sport en culturele recreatie; Dit project zal inkomsten genereren voor de lokale gemeenschappen; Lokale gemeenschappen zullen inkomen genereren om voor hun families te zorgen; en De kwaliteit van het leven en de productiviteit van het Nicaraguaanse land verbeteren.

Projectverificatie

Het mechanisme voor schone ontwikkeling biedt emissiereductieprojecten in ontwikkelingslanden de mogelijkheid gecertificeerde emissiereductiecredits (CER's) te verdienen, die elk overeenkomen met één ton CO2. Deze CER's kunnen worden verhandeld en verkocht, en door geïndustrialiseerde landen worden gebruikt om een deel van hun emissiereductiedoelstellingen in het kader van het Kyoto-protocol te halen. Het mechanisme stimuleert duurzame ontwikkeling en emissiereducties, terwijl het geïndustrialiseerde landen enige flexibiliteit geeft in de manier waarop zij hun doelstellingen inzake emissiereductiebeperking halen.

Verenigde Naties Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Monte Rosa Bagasse Cogeneratie Project

Als deelnemer van Regreener gaat uw geld rechtstreeks naar de ondersteuning van projecten die in lijn zijn met de Duurzame Ontwikelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Dit zijn de doelen die door dit project worden erkend:

Geen armoede: beëindig armoede overal en in al haar vormen

Klimaatactie: neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Project location

Authors

Laurens Verhoef

Business Development Representative

Other Projects