Over Ons

A Wereldwijd probleem

De huidige situatie is zorgwekkend: we hebben al geruime tijd te maken met stijgende CO2-uitstoot. Dit heeft geleid tot een temperatuurstijging op een manier die we nog nooit eerder hebben gezien. We bevinden ons momenteel op een pad dat ons voorbij het omslagpunt van 1,5°C graden zal brengen.

De gevolgen daarvan zouden enorm zijn: stijgend waterpeil, dramatisch verlies van biodiversiteit, extreme weersomstandigheden. Uiteindelijk zal dit resulteren in een planeet die onleefbaar wordt voor toekomstige generaties. Dit is een duidelijk probleem dat ons allen – ongeacht onze geografische locatie en ook toekomstige generaties – zal treffen. Het is tijd voor actie.

B De oplossing

Dit probleem heeft een oplossing. Er komt geen magie aan te pas, het is eenvoudige wiskunde. We hebben een structurele, gezamenlijke, alomvattende inspanning nodig van wetgevers, bedrijven en burgers om dit probleem aan te pakken. We moeten dit samen doen.

Als wij (dat ben ik, jij, je vader, grootmoeder, supermarkt, werkgever en overheid) groene initiatieven steunen, maken we de planeet groener en stimuleren we biodiversiteit, terwijl we CO2 vastleggen. Daarmee voorkomen we dat de temperatuur van de aarde voorbij een onomkeerbaar omslagpunt gaat.

Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Bomen zijn bijvoorbeeld zeer effectief in het afvangen van CO2 (indien op de juiste manier geplant). Het planten van bomen en het voorkomen van ontbossing kan echt een verschil maken. De overstap van fossiele brandstoffen naar groene energie is ook een belangrijke verandering.

‘‘

Er is niks dat
ik kan doen aan
klimaatverandering.

Klinkt herkenbaar, toch?

quoteblock

C Onze benadering

We hebben een structurele en duurzame inspanning nodig om het proces waarin we ons nu bevinden te helpen omkeren. We moeten dit samen doen. Een groeiende gemeenschap van individuele betrokkenen en bedrijven zal helpen om dit probleem op te lossen.

We houden het graag eenvoudig. Daarom richten we ons op het groener maken van onze planeet via abonnementen, maar bieden we ook de mogelijkheid om een eenmalige bijdrage te doen.

De abonnementen vormen de basis van Regreener, omdat ze ons het meest zekere perspectief en zekerheid geven om te doen wat we willen: de wereld vergroenen. Daarnaast is het essentieel dat Regreener kan groeien, zodat we meer mensen en bedrijven kunnen bereiken. We hebben een structurele en duurzame inspanning nodig om het proces waarin we ons nu bevinden om te keren. We moeten dit samen doen.

Hoe werkt Regreener?

Het is laagdrempelig en transparant.

0_img

Meld je aan voor een abonnement of doe een eenmalige bijdrage

1_img

We gebruiken je bijdrage om de beste projecten te steuenen

2_img

De impact die je hebt gerealiseerd kan je in je account bijhouden

Team

0_img
linked_in_image

Job van Hooijdonk

1_img
linked_in_image

Bernard de Wit

2_img
linked_in_image

Florine van den Bent

3_img
linked_in_image

Nicolas Kassam

4_img
linked_in_image

Shinta Noorsyahbani

5_img
linked_in_image

Laurens Visser

6_img
linked_in_image

Serge Amain

7_img
linked_in_image

Luna Christern

8_img
linked_in_image

Pepijn Heemskerk

9_img
linked_in_image

Bob Kreiken

10_img
linked_in_image

Merel Schliekelmann

11_img

JIJ?

Regreener is opgericht in 2021. We vonden dat we ons steentje moesten bijdragen aan wat wij zien als de grootste problemen van deze tijd: klimaatverandering. We hebben sterk het gevoel dat we niet kunnen weglopen voor onze verantwoordelijkheid als mensheid om zoveel mogelijk ongedaan te maken van de schade die we hebben aangericht aan onze planeet en aan de dieren die haar bewonen. De gevolgen van klimaatverandering zijn ernstig en raken ons allemaal. De tijd voor verandering is nu.

Wij vertrouwen op de wetenschap en zijn van mening dat klagen over de huidige stand van zaken, of een oogje dichtknijpen niet de juiste weg is. Wat ons betreft is de weg voorwaarts realistisch en optimistisch: we kunnen dit omkeren. We moeten hard werken en ervoor zorgen dat we samenwerken – boom voor boom, project voor project.

We zijn altijd dankbaar voor feedback, ideeën en vragen waardoor meer mensen zich kunnen aansluiten bij onze missie om klimaatverandering tegen te gaan. Heb je input voor ons? Aarzel dan niet om info@regreener.eu te contacteren en we komen zo snel mogelijk bij je terug.

‘‘

Hij plantte eiken. Ik vroeg hem of deze grond hem toebehoorde. Hij antwoordde dat dit niet het geval was. Wist hij van wie het was? Hij wist het niet. Hij veronderstelde dat het een stuk gemeentegrond was of misschien was het wel het eigendom van mensen die er niet naar omkeken? Hij maakte zich er niet druk om wie de eigenaren waren. En zo plantte hij met uiterste zorg honderd eiken.

Na het middageten begon hij opnieuw met het sorteren van zijn zaden. Ik moet, geloof ik, behoorlijk hebben aangedrongen met mijn vragen want hij gaf antwoord. Al drie jaar plantte hij bomen in deze woestenij. Hij had er al honderdduizend geplant. Van die honderdduizend waren er twintigduizend uitgekomen. Hij rekende erop van die twintigduizend nog de helft te verliezen door knaagdieren en door al wat je onmogelijk vooraf kunt weten van de bedoelingen van de Voorzienigheid. Zo zouden er dus tienduizend eiken overblijven die gingen groeien op deze plaats waar voorheen niets groeide.

Op dat ogenblik dacht ik na over de leeftijd van deze man. Hij was duidelijk ouder dan vijftig jaar. Vijfenvijftig, vertelde hij me. Hij heette Elzéard Bouffie.

Uit De man die bomen plantte (1953)
door Jean Giono