COP26: wat is het en waarom is het belangrijk?

Door: Bernard de Wit

Mede-oprichter
Datum: 20 october 2021

Inmiddels heb je waarschijnlijk wel gehoord van COP26, aangezien de media de afgelopen weken veelvuldig verslag hebben uitgebracht over dit aanstaande evenement. Maar wat is COP26 nu precies, wat is het belang ervan en wat zal er worden besloten?

Afgevaardigden op een COP26-bijeenkomst

Wat is COP?

Al bijna drie decennia brengen de Verenigde Naties bijna alle landen ter wereld samen voor mondiale klimaatconferenties - COP's genoemd - wat staat voor Conference of the Parties. In die tijd is de klimaatverandering uitgegroeid van een marginale kwestie tot een mondiale prioriteit, en terecht. Onze planeet warmt op als gevolg van door de mens veroorzaakte emissies van fossiele brandstoffen. Extreme weersomstandigheden die verband houden met de klimaatverandering - zoals hittegolven, overstromingen en bosbranden - komen steeds vaker voor en worden steeds ernstiger. Het voorbije decennium was het warmste ooit, en bijna alle landen zijn het erover eens dat collectieve actie dringend noodzakelijk is. Dit jaar vindt voor de 26e keer de jaarlijkse top plaats - vandaar de naam COP26. COP26 vindt plaats in Glasgow en wordt voorgezeten door het VK. De vorige COP ('COP21') vond plaats in Parijs in 2015. COP26 wordt de grootste klimaatconferentie sinds de historische besprekingen in Parijs.

Wat is het belang van COP26?

De wereldwijde klimaattop COP26 in Glasgow wordt gezien als cruciaal om de klimaatverandering onder controle te krijgen. Bijna 200 landen wordt gevraagd naar hun plannen om de uitstoot te verminderen, wat zou kunnen leiden tot grote veranderingen in ons dagelijks leven. Naar verwachting zullen zo'n 25.000 afgevaardigden de top in Glasgow bijwonen. Tienduizenden actievoerders en bedrijven zullen er ook zijn om evenementen te houden en te protesteren.

Bijna 200 landen zullen afgevaardigden sturen, samen met vertegenwoordigers van bedrijven en klimaatactiegroepen.

Wat zijn de doelstellingen van COP26?

Volgens het UNFCC zal COP26 aan vier doelstellingen werken:

1) Tegen het midden van de eeuw een wereldwijde netto-nul bereiken en 1,5°C binnen bereik houden

De landen wordt gevraagd ambitieuze emissiereductiedoelstellingen voor 2030 te formuleren die zijn afgestemd op het bereiken van netto nul tegen het midden van de eeuw. Om deze ambitieuze doelstellingen te halen, moeten de landen (1) de geleidelijke stopzetting van het gebruik van steenkool versnellen, (2) de ontbossing beperken, (3) de overstap naar elektrische voertuigen versnellen en (4) investeringen in hernieuwbare energiebronnen aanmoedigen.

2) Aanpassing ter bescherming van gemeenschappen en natuurlijke habitats

Landen zullen samenwerken om ecosystemen te beschermen en te herstellen en om verdedigingswerken, waarschuwingssystemen en veerkrachtige infrastructuur en landbouw op te bouwen om verlies van huizen, middelen van bestaan en zelfs levens te voorkomen.

3) Financiële middelen vrijmaken

"Om onze eerste twee doelstellingen te verwezenlijken, moeten de ontwikkelde landen hun belofte nakomen om tegen 2020 jaarlijks ten minste 100 miljard dollar aan klimaatfinanciering vrij te maken", aldus het UNFCCC.

4) Samenwerken om te leveren

Een andere belangrijke taak van de COP26 is het 'afronden van het Paris Rulebook'. De leiders zullen samenwerken om een lijst van gedetailleerde regels op te stellen die zullen helpen de Overeenkomst van Parijs na te komen.


Wat wordt er tijdens COP26 besloten?

De meeste landen zullen hun ambities om de uitstoot te verminderen bekendmaken voordat de top begint - zodat we van tevoren een idee kunnen krijgen of we op schema liggen.

We kunnen heel wat aankondigingen verwachten over uiteenlopende onderwerpen.

Op de top van dit jaar zal naar verwachting een toezegging worden gedaan over het behoud van het regenwoud

In de twee weken dat COP26 plaatsvindt, kunnen we heel wat aankondigingen verwachten. Veel daarvan zullen naar verwachting zeer technisch van aard zijn. Bijvoorbeeld de regels die nog nodig zijn om het Akkoord van Parijs uit te voeren. Maar een aantal andere aankondigingen zouden kunnen zijn: een snellere overstap op elektrische auto’s, het versneld afbouwen van kolenstroom, het kappen van minder bomen en het beschermen van meer mensen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals het financieren van kustverdedigingssystemen.

Aan het eind van de conferentie wordt een gezamenlijke verklaring verwacht. Elk land zal de verklaring moeten ondertekenen en deze moet specifieke verbintenissen bevatten. Het Regreener-team zal de conferentie in Glasgow op de voet volgen en zal u na afloop een update geven, zodat u weet wat er is besproken en besloten.

Latest News