CO2-neutraal vs. Net-zero emissies

Florine van den Bent

Marketing Manager bij Regreener

Zoals het meest recente IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) rapport wederom uitwees, is het van groot belang dat de opwarming van de aarde niet voorbij 1.5 ᵒC zal komen. Als dat wel het geval is, zijn daar onomkeerbare gevolgen aan verbonden voor zowel mens als natuur. Om deze doelstelling te bewerkstelligen is het volgens het rapport noodzakelijk dat we wereldwijd ‘net-zero’ of ‘netto nul-emissies’ bereiken vóór 2050.

Sinds het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 is een term als ‘net-zero’ een vast onderdeel geworden van klimaat gerelateerde nieuwsberichten en gesprekken. Maar ook de term CO2-neutraal horen we vaak terug in dezelfde context, bijvoorbeeld in duurzaamheidsrapporten van bedrijven en organisaties. Toch is er een wezenlijk verschil tussen deze twee terminologieën en het is belangrijk om hier onderscheid in te maken. Wat betekenen deze begrippen precies?


Definities


CO2-neutraal --> CO2-neutraal betekent dat de hoeveelheid broeikasgassen die wordt uitgestoten wordt gecompenseerd door CO2 reducerende projecten (zoals schonere energie).

Net-zero --> Net-zero houdt in dat de uitstoot van broeikasgassen wordt gereduceerd, en de resterende uitstoot wordt gecompenseerd door activiteiten die CO2 uit de atmosfeer halen.

CO2 neutraal


CO2-neutraal zijn betekent dus dat er een evenwicht is tussen het produceren en reduceren van koolstof uit onze atmosfeer. Voor een uitgebreide uitleg over dit concept kun je onze blog hierover lezen.

Om uitstoot te compenseren kunnen ‘carbon credits’ (koolstofkredieten) gekocht worden, waarmee CO2 reducerende projecten worden gesteund. Denk hierbij aan hernieuwbare energie zoals wind- of zonne-energie. Zodra alle uitstoot gecompenseerd is door bijvoorbeeld het kopen van carbon credits, mag een bedrijf of instantie zichzelf CO2-neutraal noemen, zonder dat er hierbij sprake hoeft te zijn van CO2 reducerende oplossingen.

CO2-neutraliteit is een belangrijke eerste stap voor de duurzaamheidsstrategie van een bedrijf. Daarnaast is het, om de klimaatdoelstellingen die gesteld zijn te behalen, noodzakelijk om ook stappen te zetten in het reduceren van uitstoot. Dat is waar ‘net-zero’ om de hoek komt kijken.

Via Regreener kun je als bedrijf CO2 certificaten inkopen, om zo je de uitstoot te compenseren. Lees er hier meer over.

Een voorbeeld van CO2-reducerende projecten is wind energie

Net-zero

 
Zoals gezegd gaat net-zero een stapje verder dan CO2-neutraliteit. Als een bedrijf zich committeert aan een ‘net-zero journey’, betekent dat in eerste instantie dat de totale uitstoot moet worden gereduceerd in lijn met de meest recente klimaatwetenschap, om de 1.5 ᵒC opwarming van de aarde te kunnen behalen. De overgebleven uitstoot kan vervolgens worden gecompenseerd door het steunen van projecten die CO2 opname bevorderen.

Er zit dus een verschil in het type CO2 certificaten dat voor elk van de begrippen geldt. Om CO2-neutraal te zijn volstaat het om CO2 vermijdende of reducerende certificaten te kopen, voor een net-zero journey moet CO2 actief uit de atmosfeer worden gehaald door bijvoorbeeld het planten van bomen of door CO2 afvangstinstallaties, zoals geplaatst in IJsland in 2021.

Naast het compenseren van Scope 1 en 2 emissies, is voor een net-zero journey ook het afdekken van Scope 3 emissies van belang. Dat betekent dat er ook gekeken wordt naar de indirecte uitstoot, die voortkomt uit activiteiten binnen de gehele supply chain.

 

Nu is de tijd om te handelen

 
Het is belangrijker dan ooit voor bedrijven om in actie te komen tegen klimaatverandering. CO2-neutraal zijn is een laagdrempelige stap die er vandaag nog voor kan zorgen dat de totale CO2 uitstoot in evenwicht wordt gebracht door CO2 reducerende of vermijdende projecten.

Daarnaast is het onvermijdelijk dat een net-zero journey voor elk bedrijf de norm zal moeten worden, waarin gekeken wordt hoe de huidige processen verbeterd kunnen worden op een manier waarop CO2 uitstoot tot een minimum beperkt wordt.

Voor zowel CO2 certificaten als een Net-zero journey kan Regreener je helpen. Neem contact op via de website of stuur ons een mailtje op info@regreener.eu.

Latest News